Insektshotell

24 juli, 2019

Dags att bygga hus. För bina! Ett bo för bin hjälper viktiga pollinerande insekter som vildbin att hitta en plats att övervintra på. Som tack får du mer frukt och bär i trädgården.

När det är sommar kanske man inte tänker på det, men snart är hösten här igen och alla insekter och bin behöver någonstans att övervintra. 

Det är inte bara honungsbin som bor i samhällen som är viktiga för naturen som pollinerare. Även de vilda bina är viktiga för att vi ska få frukt och bär i våra trädgårdar. Men vildbina har blivit allt färre på senare år, och en av orsakerna är att de får allt svårare att hitta någonstans att övervintra när vi städar bort alla döda trästammar i våra trädgårdar och skogar. 

Men det går att göra en insats - ge bina ett bo!

Man kan göra på många sätt när man bygger ett insektshotell. Ett enkelt sätt är att ta en tjock bit trä (som inte är tryckimpregnerad!) och borra en massa djupa hål i det. Hålen bör vara mellan 3 och 10 mm i diameter och 10 centimeter djupa. Dessutom bör hotellet placeras under tak eller ha ett eget tak som skyddar från den värsta fukten. 

Vårt hotell fick ett klassiskt husutseende. Ett sadeltak sågar man till med en japansk handsåg. Borra sedan hålen ganska tätt, så att det blir plats för många hålrum. Ett borrstöd kan vara bra att ha så att man inte borrar snett. Borra så djupt det bara går, eftersom hålen bör vara tio centimeter djupa.

Med en försänkare snyggar man till ingångarna till hålen en aning. Slipa eventuella ojämnheter med vanligt slippapper. 

Taket gör man av en tunn metallfolie. Mät hur stort taket är ock klipp till en lagom stor bit. Taket kan gärna sticka ut lite över fasaden, så räkna med lite extra marginal. 

Som lite extra dekoration kan man göra ett rutigt reliefmönster med hjälp av en stållinjal och ett verktyg för mönsterrelief som egentligen är avsett att använda på läder. Dra raka streck med mönsterjärnet som på bilden ovan. 

Vik plåten på mitten där taknocken går och spika fast taket.

Skruva fast hotellet på en trälist och stick ned det på lämplig plats i trädgården. Eller häng upp det på ditt eget hus om det passar bättre. 

 Trustpilot