Slöjd-Detaljers Integritetspolicy

För Slöjd-Detaljer är det viktigt att vara noggranna och seriösa i all hantering av personuppgifter. Slöjd-Detaljer är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss och våra samarbetspartner. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Slöjd-Detaljer endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Slöjd-Detaljer sker i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som gäller fr.o.m. den 25/5-2018.

Denna policy förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dom, hur vi säkert förvarar dem och hur länge vi sparar dina uppgifter. Denna Integritetspolicy är tillämplig när du köper varor från oss, samt vid marknadsföring och kundkontakter i syfte att informera och upprätthålla en affärsförbindelse med dig som kund. Vi hanterar cookies enligt gällande regler. Mer om detta hittar du på sitens footer.

Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling, interagerar med oss på sociala media, forum, chatt och andra förekommande kanaler eller söker arbete hos oss samlar vi in personuppgifter genom fullgörande av avtal och/eller samtycke. De insamlade personuppgifterna  består av namn, adress, postadress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter samt information om din köp- och transaktionshistorik. Dessutom kan Slöjd-Detaljer komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Slöjd-Detaljers digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

När du betalar med betal- eller kreditkort skickas du alltid vidare till våra samarbetsparters. Dibs, Pulsen/Nets vid butiksköp eller Klarna. Kortuppgifter skickas krypterade på ett säkert sätt, vi lagrar aldrig några kortuppgifter.

Slöjd-Detaljer kan komma att kontakta dig via e-post för att be om ett omdöme kring oss som företag och/eller produkter du fått från oss i syfte att samla in dina åsikter och kunna förbättra våra tjänster och produkter. Vi använder oss av ett externt företag, Trustpilot A/S för att samla in omdömen vilket innebär att vi kommer att dela namn, e-postadress och kundnummer med Trustpilot för ändamålet. Om du vill läsa mer om hur Trustpilot behandlar dina uppgifter hittar du deras integritetspolicy här. Slöjd-Detaljer kan även komma att använda omdömen i marknadsföringssyfte.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig används för att:

 • Göra din upplevelse hos oss personlig och tillgodose dina personliga behov.
 • Tillhandahålla anpassad information.
 • Förbättra vår webb.
 • Förbättra vår kundservice för att tillgodose ditt behov av hjälp.
 • Kontakta dig via e-post.
 • Administrera en tävling, ge dig erbjudanden eller genomföra en kundundersökning.
 • Leverera varor till rätt adress.
 • Fakturera och följa upp betalningar.

Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:

 • Ha ett tydligt syfte.
 • Ha en rättslig grund.
 • Skydda uppgifterna.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge behov finns för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Slöjd-Detaljers rättsliga skyldigheter.

Säkerhet

Slöjd-Detaljer är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats och när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Din personliga identifierbara information kommer aldrig att säljas, bytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller person i något syfte utan ditt samtycke. Detta görs enbart då det så krävs för att vi skall kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.

Vi säljer eller överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta görs enbart till betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vårt företag, webbplats och betalningar och då med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och säker. Bolag som hanterar personuppgifter för Slöjd-Detaljers räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Informationsskydd

Slöjd-Detaljer värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast medarbetare som skall utföra ett specifik arbete s.s. fakturering och kundservice får tillgång till personligt identifierbar information. De servrar som lagrar personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Digitala kommunikationskanaler

Vi använder dina personuppgifter digitalt för att kunna skicka dig information angående din order enligt fullgörande av avtal. Efter samtycke från dig kan du även hållas uppdaterad på vad som händer hos Slöjd-Detaljer samt få erbjudanden. Om du inte längre vill ta emot information som inte har med din gällande beställning att göra kan du snabb avsluta genom bifogad länk.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att Slöjd-Detaljer skall sluta behandla och radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Kontakta i förekommande fall Slöjd-Detaljers kundtjänst.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändringar av denna integritetspolicy

Slöjd-Detaljer kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.

 

Medlemsvillkor hos Slöjd-Detaljer

Medlemskap hos Slöjd-Detaljer är öppet för alla som delar ett intresse för hantverk och skapande. Vårt mål är att inspirera och stödja din kreativitet genom ett brett utbud av produkter och inspirationer. Genom att bli medlem hos Slöjd-Detaljer, godkänner du följande villkor:

Medlemskapet är personligt och ger dig tillgång till unika förmåner såsom exklusiva erbjudanden, rabatter, samt information om nya produkter och evenemang. Vi kommer att hålla dig uppdaterad genom regelbunden kommunikation, inklusive nyhetsbrev via email och/eller sms. Vi tar din integritet på stort allvar, och dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor. Ändringar meddelas via vår webbplats eller via e-post till medlemmarna. Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap hos Slöjd-Detaljer. Det gör du under inställningar på Mina sidor. Har du frågor om ditt medlemskap eller dessa villkor, är du välkommen att kontakta vår kundservice.


Trustpilot