Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad innehåller information om eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar.
Till dig som är företagare eller offentlig verksamhet och som kan antas använda produkten yrkesmässigt, levererar vi säkerhetsdatablad regelbundet med ordern. Som konsument kan du själv hämta de blad du önskar här.

För produkter som har något av nedanstående innehåll skall det finnas säkerhetsdatablad:

• Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).

• Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.

• Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett ämne som har ett gemenskapsgränsvärde, ett så kallat yrkeshygieniskt gränsvärde, för exponering på arbetsplatsen.

• Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad t.ex. för ämnen som är långlivade, bioackumulerande, toxiska (PBT-ämnen) och för blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller låga halter av allergiframkallande ämnen.

Mer information om vilka produkter som det måste finnas säkerhetsdatablad på och andra frågor om miljöpåverkan hittar du hos www.kemi.se.

 


Trustpilot