Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad innehåller information om eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar.
Till dig som är företagare eller offentlig verksamhet och som kan antas använda produkten yrkesmässigt, levererar vi säkerhetsdatablad regelbundet med ordern. Som konsument kan du själv hämta de blad du önskar här.

Mer information om vilka produkter som det måste finnas säkerhetsdatablad på och andra frågor om miljöpåverkan hittar du hos www.kemi.se.