Historik

Slöjd-Detaljer startades 1960 av Dan och Margit Medin. Den huvudsakliga inriktningen då var att förse skolor med förbrukningsmaterial för träslöjds undervisningen. När Dan var en relativt nyutbildad Slöjdlärare - 26 år gammal - kom det nya direktiv från skolöverstyrelsen där man sa att slöjden skulle våra mångsidig. Man skulle nu även använda fler olika material i undervisningen s.s. metaller, emaljering, rotting m.m. Dan såg då ett stort behov av en heltäckande leverantör som kunde förenkla slöjdlärarens inköp. Under flera år drev Dan tillsammans med hustrun Margit Slöjd-Detaljer parallellt med arbetet som Slöjdlärare. Redan från start fanns förutom postorderhandel en fysisk butik där kunderna kunde komma in och handla det material de behövde. 

 Slöjd-Detaljer arbetade enbart med försäljning till skolslöjden under många år och än idag är skolor Slöjd-Detaljers viktigaste målgrupp. Trots att kunder, produkter, den geografiska marknaden och katalogen har utvidgats under åren har den grundläggande affärsidén bestått, det är fortfarande kreativiteten och glädjen med att skapa själv som ligger i fokus.

Den första katalogen utkom 1960 och bestod ett 24 sidigt häfte med maskinskrivna texter och handritade bilder. Katalogen trycktes på en spritkopiator i 50 exemplar.

1998 övertogs Slöjd-Detaljer fullt ut av av Dan och Margits döttrar Monica Medin-Sjöäng och Marianne Medin. 2017 efter att Marianne ensam varit aktiv i företaget ett flertal år, köptes Monica ut ur företaget och det ägs numera av endast Marianne som arbetar som Vd.

2022 var det dax för ytterligare en ny generation att sätta sitt avtryck i verksamheten. I December tog Peter Medin över som vd. Sedan början av 2023 är Peter och systern Caroline som arbetar som marknadschef och vice vd delägare i Slöjd-Detaljer. Marianne Medin arbetar kvar i verksamheten som styrelseordförande och miljöchef. Planen är att Marianne inom något år helt kommer att överlåta verksamheten på de båda barnen, Peter Medin och Caroline Hedberg.

Slöjd-Detaljer växer, man har fortsatt driva verksamheten i samma kreativa, familjära anda och med samma inriktning som Dan och Margit gjorde. Personalstyrkan är mycket stabil, det är sällan någon slutar av annan anledning är pensionering. Slöjd-Detaljer ambition för framtiden är att fortsätta vara ett familjeföretag och att den tredje generationen även den skall utveckla och driva företaget lönsamt framåt.

 

Spara


Trustpilot