Historik

Slöjd-Detaljer startades 1960 av Dan och Margit Medin. Den huvudsakliga inriktningen då var att förse skolor med förbrukningsmaterial för träslöjds undervisningen. När Dan var en relativt nyutbildad Slöjdlärare - 26 år gammal - kom det nya direktiv från skolöverstyrelsen där man sa att slöjden skulle våra mångsidig. Man skulle nu även använda fler olika material i undervisningen s.s. metaller, emaljering, rotting m.m. Dan såg då ett stort behov av en heltäckande leverantör som kunde förenkla slöjdlärarens inköp. Under flera år drev Dan tillsammans med hustrun Margit Slöjd-Detaljer parallellt med arbetet som Slöjdlärare. Redan från start fanns förutom postorderhandel en fysisk butik där kunderna kunde komma in och handla det material de behövde. 

 Slöjd-Detaljer arbetade enbart med försäljning till skolslöjden under många år och än idag är skolor Slöjd-Detaljers viktigaste målgrupp. Trots att kunder, produkter, den geografiska marknaden och katalogen har utvidgats under åren har den grundläggande affärsidén bestått, det är fortfarande kreativiteten och glädjen med att skapa själv som ligger i fokus.

Den första katalogen utkom 1960 och bestod ett 24 sidigt häfte med maskinskrivna texter och handritade bilder. Katalogen trycktes på en spritkopiator i 50 exemplar.

1998 övertogs Slöjd-Detaljer fullt ut av av Dan och Margits döttrar Monica Medin-Sjöäng och Marianne Medin. 2017 efter att Marianne ensam varit aktiv i företaget ett flertal år, köptes Monica ut ur företaget och det ägs numera av endast Marianne som arbetar som Vd.

Slöjd-Detaljer växer men man har fortsatt driva verksamheten i samma anda och med samma inriktning som Dan och Margit gjorde. Personalstyrkan är mycket stabil, det är sällan någon slutar av annan anledning är pensionering. Slöjd-Detaljer är fortfarande ett familjeföretag och den tredje generationen som säkrar företagets framtid består av Mariannes dotter Caroline och sonen Peter som arbetar som marknads- respektive etableringsansvarig.

 

Spara


Trustpilot