Arbeta hos oss

Våra medarbetare är vår största tillgång och styrkan i vår framgång

All vår personal är bra på det dom gör och bidrar till att låta skapandet bli en del av livet. De har en stark känsla för vikten av att få använda sin egen kreativitet. Tillsammans vill vi inspirera och påverka till ett aktivt kreativt liv med fokus på eget skapande. Våra värdeord är grundbultarna i verksamheten och speglar vad vi anser är viktigt. De vägleder oss i vår vardag i allt från hur vi tar hand om våra kunder och planeten till hur vi fattar beslut. 

  • Kreativitet

  • Engagemang

  • Hållbarhet

  • Kundfokus

  • Kunskap

Vår affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av produkter och idéer för eget skapande till konkurrenskraftiga priser via distanshandel och i butik. Genom vårt stora kunnande och mångåriga erfarenhet kan vi inspirera och stödja våra kunder i deras skaparprocess. Vi arbetar för ständig förnyelse och för ett stort miljöengagemang. Våra kunder återfinns i alla typer av verksamheter och i alla ålderskategorier. Vårt fokus ligger på försäljning i Norden men med försäljning i hela Europa.

För närvarande har vi inga lediga tjänster

Vi är tacksamma för det stora intresse som har visats för att arbeta med oss. Samtliga tidigare utannonserade tjänster har blivit tillsatta. Framtida lediga tjänster kommer att publiceras här och genom Arbetsförmedlingen samt besvaras till [email protected]

 

Visselblåsarfunktion

Vår visselblåsarfunktion kan användas för anställda och tidigare anställda, jobbsökare samt leverantörer etc. Den bör användas för att rapportera missförhållanden som innebär allvarliga risker eller skador för människor, miljö samt misstankar om ekonomiska oegentligheter eller korruption. Syftet är att uppmärksamma ledningen på potentiellt olagliga eller oetiska aktiviteter. Tvister och reklamationer hanteras separat och ska inte rapporteras här.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


Trustpilot