Slöjd-Detaljers miljöpolicy

Slöjd-Detaljers verksamhet skall styras av ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar. Målet med vårt miljöarbete är att miljöhänsyn skall tas i alla beslut i organisationen och att verksamheten inriktas mot minsta möjliga miljöpåverka och förebyggande av föroreningar. Vi ska vara väl insatta i tillämplig miljölagstiftning och säkerställa att bindande krav följs.

Det är ledningen och alla medarbetares gemensamma ansvar att denna policy följs. 

Vi skall

  • ersätta eller erbjuda ett miljöanpassat alternativ till alla miljöpåverkande produkter då det är möjligt.
  • använda förpackningsmaterial som är återvinningsbart och som vid tillverkningen har så lite miljöpåverkan som möjligt.
  • förbättra hushållningen med material och energi samt tillse att alla restprodukter lämnas till återvinning då det är möjligt.
  • i första hand använda oss av entreprenörer som aktivt satsar på miljöarbete, samt påverka samtliga leverantörer att använda förpackningsmaterial som är miljövänligt och återvinningsbart.
  • öka personalens kompetens i miljöfrågor genom utbildning.
  • verka för en arbetsmiljö som främjar trivsel, inflytande, personlig utveckling och säkerhet inom alla områden.

Denna miljöpolicy skickas till kunder som efterfrågar den, samt finns att läsa på vår webb och är därmed lätt tillgänglig för allmänheten.


Trustpilot