Gjutplast {{selectedArticle.articleNumber}}

Gjutplast

Gjutplast

1 kg 1 kg
Art.nr  2884-0000 2884 375,00 kr {{selectedArticle.formattedCurrencyOldPrice}}
375,00 kr
375,00 kr
{{price.displayQuantity}} {{selectedArticle.unitName}}-
{{price.displayOldPrice}}
{{price.displayPrice}}
{{selectedArticle.stockStatusText}}
{{currentProduct.stock[selectedArticle.code].stockStatusText}}
Kampanj:  {{campaign.caption}}  {{campaign.caption}}

Fyll i din e-post nedan så meddelar vi dig så fort produkten finns i lager.

Glutplast P 74 för glasklara ingjutningar av insekter, växter, fotografier och dyl. Gjutformen kan vara av metall, glas, trä, gips och plast(propenplast). Den härdade gjutplasten är hård och olösbar och därför mycket svår att avlägsna. Se därför till att skydda arbetsplatsen. Använd gärna filmsläppmedel artnr 2886-0000 för att förhindra att plasten fastnar i formen. Blanda gjutplasten noga med 1-2 %härdare, se till att det inte bildas luftbubblor. Blanda inte större mängd än du kan använda på 20 minuter. Härdtid ca 6 tim vid 20oC. Rengör verktyg med aceton. Lagringstid ca 6 månader med väl tillslutet lock. Levereras i 1 kg plåtburk med härdare. För vidare information ladda ner PDF-filen på sidan.
Fara:
H315 - Irriterar huden.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 - Skadligt vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 - Orsakar skador på hörseln genom lång eller upprepad exponering vid inandning.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
Härdare: Fara H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Glutplast P 74 för glasklara ingjutningar av insekter, växter, fotografier och dyl. Gjutformen kan vara av metall, glas, trä, gips och plast(propenplast). Den härdade gjutplasten är hård och olösbar och därför mycket svår att avlägsna. Se därför till att skydda arbetsplatsen. Använd gärna filmsläppmedel artnr 2886-0000 för att förhindra att plasten fastnar i formen. Blanda gjutplasten noga med 1-2 %härdare, se till att det inte bildas luftbubblor. Blanda inte större mängd än du kan använda på 20 minuter. Härdtid ca 6 tim vid 20oC. Rengör verktyg med aceton. Lagringstid ca 6 månader med väl tillslutet lock. Levereras i 1 kg plåtburk med härdare. För vidare information ladda ner PDF-filen på sidan.
Fara:
H315 - Irriterar huden.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 - Skadligt vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 - Orsakar skador på hörseln genom lång eller upprepad exponering vid inandning.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
Härdare: Fara H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Läs mer
Stäng
Brandfarlig GHS02Brandfarlig GHS02
Hälsofarlig GHS08Hälsofarlig GHS08
Skadlig GHS07Skadlig GHS07


Trustpilot