Flätade underlägg

Denna flätningsteknik har länge brukats till näverarbeten, men den är perfekt att använda till olika typer av band också. Här har vi gjort ett större underlägg till grytor i sadelgjord av jute och lite mindre glasunderlägg i olika typer av band. Tekniken är den samma, antingen du gör stort eller litet underlägg.

Kvadrat

Bestäm hur stort ditt underlag skall bli och beräkna hur många band du behöver för att få till rätt storlek. Till detta underlag av sadelgjord, som är 60 mm brett, behöver du sex stycken band som är ca 50 cm långa. Tänk på att banden behöver vara cirka tre gånger så långa som det slutliga måttet på underlägget.
Lägg upp banden tre lodräta och tre vågräta, över och under varandra. Se till att allt är centrerat.

Vik in 1

Börja i nedre vänstra hörnet. Vik in som pilarna visar. Klipp av de två invikta banden mitt över/under ”andra rutan”.

Vik in 2

Vik in det övre vänstra bandet enligt bilden och klipp av mitt under ”andra rutan”.

Vik in 3

Vik in övre högra hörnet och den högra mittersta, som pilarna visar på bilden. Klipp av mitt över/under ”andra rutan”.

Vik in 4

Vik in den nedre högra bandet och klipp av mitt under ”andra rutan”.

Vik in 5

Vik in banden efter pilarna. Bandet i mitten klipper du av i höjd med ovankanten.

Vik in 6

Vik in bandet högst upp till vänster enligt bilden och stoppa in det under ”tredje rutan”.

Vik in och klipp

Vik in bandet i mitten från ovankanten. Klipp av ändarna på de tre markerade ställena.

Vik in sista och limma

Vik nu in den sista änden enligt pilen på bilden och du är nu klar. Du kan säkra upp hela dynan genom att limma fast alla ändar med ett textillim. De små underläggen (som viks på precis samma sätt) i linne- och allmogeband kan du även stärka med stärkelse för tyg.