Cellulosaförtunning {{selectedArticle.articleNumber}}

Cellulosaförtunning

1 liter
Art.nr 1652 {{selectedArticle.formattedCurrencyOldPrice}}
Från 92,90 kr/st
{{price.displayQuantity}} {{selectedArticle.unitName}}-
{{price.displayOldPrice}}
{{price.displayPrice}}
{{selectedArticle.stockStatusText}}
{{currentProduct.stock[selectedArticle.articleNumber].stockStatusText}}
Kampanj:  {{campaign.caption}}  {{campaign.caption}}

Cellulosaförtunning för rengöring av penslar och verktyg. Följ bruksanvisningen noga. Förvaras oåtkomligt för barn. Fara. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man dåsig eller omtöcknad. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 1 l.

Läs mer
Stäng
Brandfarlig GHS02Brandfarlig GHS02
Skadlig GHS07Skadlig GHS07
Hälsofarlig GHS08Hälsofarlig GHS08