Halvslag

Ett halvslag kan göras enkelt eller dubbelt. Det läggs runt en ”kalv” som kan bestå av en eller flera trådar, en träribba, en läderrem eller liknande. Halvslaget kan läggas omväxlande över eller under kalven och du kan också variera färgen på trådarna för att få fram mönster.

Gör så här

Klipp till två trådar, slå dem runt en stav med ett så kallat ”lärkhuvud”. Använd gärna 2 olika färger på trådarna som vi har gjort.

Gör så här

Gör ett halvslag genom att lägga den yttre vänstra tråden över de två centrala (”kalven”) trådarna och sedan bakom och ut genom öglan, dra åt.

Gör så här

Gör nu ett nytt halvslag med den yttre högra tråden, på samma sätt som på bild 2.

Gör så här

Här ser du hur vi varierat mellan enkelt och dubbelt halvslag.