Gran i kräpp eller silkespapper

Pyssla fina granar i papper! Här visar vi tre olika varianter.

Veckad gran

Som stomme använder du antingen en papp-kon, cellplastkon eller så rullar du ett hobbykartongark runt en kon, tejpa samman pappret och ta ur konen. Du kan då göra flera i samma form men även i olika längder genom att klippa av på längden. Till den veckade granen klipper du långa remsor av kräppapper i två gröna nyanser. Gör veck på hela längden och fäst vecken med lite lim från ett limstift. När du gjort några remsor fäster du dem runt konen, börja nerifrån och gå uppåt. Fäst med lim, lite omlott.

Gran mörkgrön

Klipp remsor som är ca 3cm breda, sy med nål och tråd längst mitten och rynka hela remsan. Snurra och vrid remsan och fäst sedan på konen med smältlim. Börja nerifrån och upp, tänk på att täcka konen så att den inte syns igenom.

Virad gran

Klipp långa remsor av två nyanser grönt silkespapper. Snurra dom först var för sig till en stadig snurrad remsa och snurra/vira sedan ihop en ljus med en mörk. Gör flera sådana remsor. Limma sedan remsorna på konen nerifrån och upp. Limma tätt så att konen inte syns igenom.