Säker oljelampa

Här visar vi ett sätt som du kan använda dig att för att tillverka en säker oljelampa. Det är väldigt viktigt när man gör en egen oljelampa att den är gjord av lämpligt material, att den ska vara stadig och inte riskera att välta omkull och inte läcka ut vätska. Det ska krävas två oberoende rörelser för att öppna lampan för påfyllnad av olja och den ska hållas utom räckhåll för barn.

Borra och måla

Borra ett lagom stort hål i locket till en glasburk och måla ev locket i en fin färg.

Limma och täta

Limma fast vekhållaren med ett starkt lim och täta med silikon. Var sedan noga med att inte låta vätskan i glasburken få kontakt med silikonfogen då den kan tappa sin tätningsförmåga. Kontrollera fogen emellanåt.