Färgpigment {{selectedArticle.articleNumber}}

Färgpigment

100 ml
Art.nr 1149 {{selectedArticle.formattedCurrencyOldPrice}}
Från 72,90 kr/st
{{price.displayQuantity}} {{selectedArticle.unitName}}-
{{price.displayOldPrice}}
{{price.displayPrice}}
{{selectedArticle.stockStatusText}}
{{currentProduct.stock[selectedArticle.articleNumber].stockStatusText}}
Kampanj:  {{campaign.caption}}  {{campaign.caption}}

Blandbar med olja, cement, kalk och vatten. Bra färgbeständighet. Variant -1403 zinkvitt: Varning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Variant - 1235 bränd umbra. Fara. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.Variant -1449 kromoxidgrönt. Varning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H302/332 Skadligt vid förtäring eller inandning. Variant - 1285 guldockra. Varning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 100 ml.

Läs mer
Stäng
Frätande GHS05Frätande GHS05
Miljöfarlig GHS09Miljöfarlig GHS09
Skadlig GHS07Skadlig GHS07
Variant Lager Pris Antal
guldockra
guldockra
1149-1285
Finns i lager 72,90 kr/st
dalablå
dalablå
1149-1044
Finns i lager 78,90 kr/st
järnoxidsvart
järnoxidsvart
1149-1477
Finns i lager 78,90 kr/st
bränd umbra
bränd umbra
1149-1235
Finns i lager 84,90 kr/st
ultramarin
ultramarin
1149-1389
Finns i lager 84,90 kr/st
terra bränd
terra bränd
1149-1482
Finns i lager 84,90 kr/st
titanoxid
titanoxid
1149-1478
Finns i lager 88,90 kr/st
zinkvit
zinkvit
1149-1403
Finns i lager 94,90 kr/st
kromoxidgrön
kromoxidgrön
1149-1449
Finns i lager 107,00 kr/st