Vävram 9059

Här följer två beskrivningar på hur du kan väva på vävramen, rak vävning eller rundvävning.

Gör så här

Rak Fäst varptråden i ramens kant och trä varptråden fram och tillbaka. Trä hela ramen och fäst varptrådens ände i ramen. Väv sedan med garn mellan varptrådarna varannan över och under. Väv fram och tillbaka tills arbetet är klart, byte av garn/färg under arbetets gång är möjlig, lämna då en bit av garnänden hängande som du i slutet kan fästa med nål. När arbetet är avslutat, lossa varpen från ramen och knyt samman två och två.

Gör så här

Rund Fäst varptråden upptill i ramens vänstra överkant, dra den ner mot första skåran i ramens högra nederkant, trä den på utsidan igenom nästa skåra och upp mot ramens vänstra kant. Fortsätt att trä varpen hela vägen runtom ramen och knyt fast änden i ramen. Börja väv inifrån mitten, väv mellan varptrådarna över och under. Fortsätt på samma sätt runtom i samma riktning, vid byte av färg lämnas en bit garn hängande, det fäster du efteråt med nål på baksidan. När arbetet är klart lossar du varpen från ramen, klipper isär och knyter samman varpändarna två och två.