Spiralknut

Spiralknuten är uppbyggd av flera enkelslag, lagda efter varandra, alla från samma håll. Då virar sig knutarna i en spiral runt ”kalven”. ”Kalven” är de trådar som man håller spända och som man lägger knutarna runt om. Kalven kan bestå av två eller flera trådar eller något annat så som en lampsladd, läderrem eller rundstav. När du skall göra spiralknutar, så måste din ”kalv” vara relativt rund och den skall hållas väl spänd under arbetets gång.

Gör så här

Klipp till två trådar, slå dem runt en stav med ett så kallat ”lärkhuvud”. Spänn ”kalven”, eventuellt med hjälp av en makramékrok, runt din midja, eller på annat sätt.

Gör så här

Gör ett första enkelslag, med den vänstra tråden lagd över ”kalven”.

Gör så här

Gör ett andra enkelslag, även här med den vänstra tråden lagd över ”kalven”.

Gör så här

Dra åt slagen, allt eftersom de läggs direkt efter det tidigare. De kommer lägga sig i en spiralform, vilket man kan förstärka eller dra ut så att spiralen blir tät eller mer utdragen.