Vas/Behållare av Snap Pap

Vik till en vas/behållare av det nya materialet Snap Pap. Så snygga att ha flera stycken i olika storlekar och färger.

Första vikningen

Ta fram ett A4 eller A3 ark i SNAP Pap. Vik in 1 cm på en av kortsidorna. Använd falsben och linjal och dra falsbenet längst linjalen där vikningen skall vara. Ha en skärmatta som underlag.

Vik på mitten

Vik arket på mitten enligt bilden, så att den första vikningen linjerar med den andra kortsidan.

Fortsätt vik

vik in arkets kortsidor så att det möts på mitten, över vikningen på bild 2.

Gör diagonal veck

Nu ska de diagonala vecken göras. Börja med att göra två bigning diagonalt från hörn till hörn, så att en X bildas över hela arket.

Fortsätt vika

Fortsätt att göra parallella bigningar nu, med utgångspunkt från de raka vikningarna du gjorde inledningsvis. Fyll hela arket med bigningar, så att det blir rutigt enligt bilden.

Dra med falsbenet

Vik till alla bigningarna, genom att vika pappret i bigningen och sedan dra med falsbenet över vikningen.

Raka bigningar

Gör nu till sist raka bigningar parallellt med arkets långsida genom X på arkets mitt och sedan två till enligt bilden, se de röda strecken.

Klipp till botten

Klipp av den lilla fliken som nu bildats i ena hörnet när du gjort färdigt alla bigningar. Klipp sedan i alla raka vikningar enligt bilden för att bilda botten.

Limma botten

Limma ihop kortsidorna, lägg limmet på den 1cm breda fliken. Vik in bottenflikarna och limma fast i varandra.

Tryck ihop behållaren

När limmet torkat, så trycker du på behållarens botten och topp, mot varandra, så att behållaren veckar sig i bigningarna, så som bilden visar.