Underlägg av klädnypshalvor

Med endast lite lim kan du göra jättefina underlägg av våra klädnypshalvor!

Limma samman

Limma samman två halvor med de plana ytorna mot varandra. Limma samman flera två och två och låt limmet torka. Sedan tar du och limmar samman dem två och två, och sedan i sin tur två och två. Nu har du en del med åtta ihoplimmade halvor. Limma fast två sådana delar så att du har sexton ihoplimmade halvor. Antingen forsätter du limma på till ett helt runt underlägg eller så kan du göra fler ”öppna” och lägga lite omlott som bilden visar.