Ram av akrylskiva och skruvnit

Snygga ramar kan du tillverka själv av akrylskivor och skruvnit!

Mät, tejpa och markera

Lägg två akrylskivor mot varandra, mät och tejpa ihop längst alla fyra sidorna. Vi har använt 3mm tjock akrylplast. Låt skyddsplasten vara kvar. Här har vi satt tejpen 10mm från kanten och gjort en markering på tejpen 20cm från kanten. Det ska borras 6 hål, ett i vart hörn och ett på var långsida mittemellan de två andra.

Borra hål

Se till att det är tejp på båda sidor och borra försiktigt hål rakt igenom båda skivorna. Anpassa borret efter den storlek som är lagom för skruvnitens diameter. Fila ev. bort vassa kanter.

Placera bild

Ta bort tejp och dra bort skyddsplasten på insidan av båda skivorna. Placera bilden och lägg ihop skivorna.

Sätt ihop med skruvnit

Dra bort resten av skyddsplasten och sätt samman skivorna med skruvniten.

Upphängning

Sätt samtidigt fast en stark nylonlina mellan de båda mittennitarna på baksidan så att du kan hänga upp din tavla.