Påse till krukväxter i Snap Pap

Ska du sy i Snap Pap och speciellt om sömmarna skall vara rundade, så är det betydligt lättare om du blöter materialet ordentligt innan. När du gör detta blir Snap Pap mjukare och mer formligt, för att sedan när det torkar håller formen igen.

Klipp till delarna

Klipp ut en rund del, så stor som du vill att din botten skall vara. Klipp ut med 1 cm sömnsmån. Klipp till cylinder-delen, så hög som du vill ha din påse skall bli +4-5 cm för nedvikningen och 1 cm sömnsmån. Längden på denna rektangulära bit räknar du ut genom att ta bottendelens diameter x PI (3,14). Lägg till 2 cm för skarvens sömnsmån.

Jacka sömnsmånen

Klipp små jack, ca 5 mm på den rektangulära delens ena långsida.

Sätt ihop delarna

Blöt delarna ordentligt i ljummet vatten och vrid ur så mycket som möjligt av vattnet. Placera den jackade kanten mot den runda delen och sätt ihop med hjälp av tygklämmor.

Sy ihop delarna

Sy ihop den jackade kanten med den runda delen, börja ca 1 cm in på den raka delen, sy sedan ihop hela vägen runt rundeln, och stanna exakt dör du började sömmen. Då skall du ha kvar ca 1 cm av den rektagulära biten, detta blir sömnsmån till skarvsömmen på denna.

Sy ihop rektangeln/cylindern

Sätt ihop skarven på den rektangulära biten med klämmor och sy ihop.

Sy dekorsöm

Sy om du vill ner skarvsömmens sömnsmån, så som bilden visar. Sy eventuellt en dekorsöm i påsens övre kant.

Dekorera

Om du vill fortsätta att dekorera din påse kan du klippa till en liten etikett, texta och sedan sätta fast etiketten genom att göra hål med en håltång i den och påsen och sedan sätta fast den med ett snöre.