Korgar i Hampex och Raffia

Av några meter Hampex-snöre och några nystan Raffia skapar du korgar, underlägg, mattor och väskor genom att virka in snöret i Raffiagarnet. Till dessa tre korgarna gick det åt 10 meter Hampex och ca ½ nystan Raffia i var färg.

Början

Börja med att virka fasta maskor runt hampexrepet med raffiagarnet, ca 4 cm.

Ring

Snurra in repets ände så som bilden visar och gör en smygmaska i den första maskan.

Botten

Fortsätt nu att göra fasta maskor runt repet. För virknålen under repet när du hämtar garn och genom den bakre luftmasksbågen från varvet innan. De första varven kan du göra 2 fasta maskor i varje maska från varvet innan. Fasa sedan ut ökningen per varv genom att göra 2 maskor i varannan maska från varvet innan och sedan var tredje osv. Se till att botten lägger sig plant och justera ökningen om den inte gör det.

Avslutning botten

När din botten uppnått den storlek du vill ha, så är det dags att fortsätta med kanten som skall fortsätta uppåt. Detta gör du genom att nu inte öka något mer utan istället och virka en fast maska i varje maska från sista bottenvarvet och samtidigt försöka få repet att lägga sig uppe på bottens sista varv.

Kanten

Du ska nu också göra varje fast maska genom båda maskbågarna från varvet innan. Fortsätt såhär tills du tycker att kanten är i den höjd du vill ha den.

Avslutning

Se till att du avslutar ditt arbete där du avslutade bottenvirkningen. Sätt en liten bit maskeringstejp på repet. Klipp repet med ett diagonalt snitt med en bra sax. Fortsätt att göra fasta maskor tills du är förbi repets ände. Gör smygmaskor i de två följande maskorna och trä sedan ner garnets ände på korgens insida. Du kan även limma fast raffiagarnets ände mot korgens insida, använd då ett trälim.