Gör en pizzaspade

Tillverka snabbt och enkelt din egen pizzaspade av plywood med ett stadigt skaft av rundstav. . (Vi valde en plywood som har tjocklek 6 mm och en rundstav som är 28 mm).

Såga

Såga ut en rektangulär bit av plywood. (Här 30cmx38cm) Runda av hörnen med en figursåg.

Rasp och slippapper

Gör en markering ca 5cm in på ena kortsidan, använd rasp och slippapper till att fila ned en tunn fin kant. Detta är framkanten på spaden, den bör vara fasad tunn och fin för att pizzan lätt ska kunna glida av och på spaden. Slipa även alla kanter på spaden med ett slippapper.

Handtag

Använd en tjockare rundstav till skaftet. Mät och markera två linjer ca 7cm ner i skaftet, bredden bör vara samma som bredden på plywoodskivan. Såga med en japansåg ner i var linje och använd ett stämjärn till att slå bort trät emellan de sågade snitten. Fila med slippapper efteråt.

Borra och försänk

Borra två hål igenom ena halvan av rundstaven och igenom plywooden. Borra från andra sidan ett hål mitt emellan. Gör en försänkning i trät och skruva i skruven. Efterbehandla gärna med bivax för en tåligare och skyddande yta.


Trustpilot