Förvaringslåda av Plywood

Förvaring kan man ju aldrig få för mycket av. Av plywood kan man skapa lådor i valfri storlek. Varför inte skräddarsy förvaringen till barnens lekrum, en låda till varje typ av leksak, så att kvälls-städningen går som en dans.

Tillsågning

Mät och såga till i 12 mm tjock plywood enligt mallen;Botten, 36 x 36 cm, två sidor, 34 x 24 cm, två sidor, 36 x 24 cm. Såga till fyra små kvadrater, 50 x 50 mm, som skall användas till fastsättning av hjulen, eller som små ”ben”. Använd en sticksåg. Slipa till kanterna något så att de blir snygga och mjuka.

Ihopmontering

När du monterar ihop din låda, så använder du dig av Spax träskruv och en försänkare, för snyggt resultat. Skruva ihop en av de bredare sidorna med de två kortare sidorna. Skruva sedan på den kvarvarade breda sidan. Skruva fast botten underifrån, så att den ligger som ett lock över sidornas undre kanter. Limma fast en kloss i varje hörn, låt torka. Skruva fast ett hjul på varje kloss. Nu är det bara att börja dekorera/måla din låda. Vi använde oss av en grå bets och svarta vinylplastbokstäver för att dekorera vår låda.