Makraméskärp med träspänne

Att knyta sig ett skärp av makramégarn är en trevlig sysselsättning. Köp dig en bra bok med tydliga beskrivningar på hur du gör några basknutar och du är snart igång med detta trevliga hantverk. Du hittar även en del bra steg för steg-beskrivningar under Tips och tekniker här på inspirationsavdelning.

Mät upp snören

Sätt fast sex stycken makramésnören på en träring, med reverserade halvslag. Varje snören mäter fem-sex meter. Längden beror på hur täta knutar du gör. Tätt med knutar tar givetvis längre längd snören.

Dubbla halvslag

Börja med att göra dubbla halvslag, så som bilden visar.

Första makraméknuten

Gör ytterligare en rad med dubbla halvslag och sedan en makraméknut som bilden visar.

Pil nedåt

Efter makraméknuten gör du dubbla halvslag i en nedåtgående rad, som bilden visar.

Kryss

Fortsätt med de dubbla halvslagen, så att de korsar varandra.

Fortsättning

Fortsätt att göra dubbla halvslag i kors, med en makraméknut i varje mellanrum.

Avslutning

När du är nöjd med längden kan du börja en avslutning. Gör tre makraméknutar som bilden visar.

Fler knutar

Fortsätt med makraméknutar som bilden visar.

Samla alla snören

Till slut så gör du makraméknutar över alla trådar utom fyra. Gör knutarna med två snören på varje sida så långt som du tycker blir lagom.

Avslutning

Ta ett av snörena och lägg i en 10 cm lång ögla vid sista knuten. Tag ett annat snöre och vira runt alla de andra snörena och öglan. Avsluta genom att ta snöret du virat runt om och stick igenom öglan som tittar fram och dra i öglans ände. På så sätt låser du virningen.

Knyt

Gör en knut i varje trådände.

Spänne

När du skall använda ditt skärp så gör du en knut runt träringen som bilden visar.


Trustpilot