Svart sticklingslåda

Nu är det hög tid att sätta sticklingar. Plantera gärna ”de små liven” i lerkrukor med tillhörande fat och ställ dem sen i en specialbyggd låda, med låga kanter, mellanväggar och en ribbotten. Lådan är både, tillsammans med plantorna i krukorna, vacker i sin enkelhet och praktisk när sticklingarna måste flyttas.

Tillsågning

Såga till listerna enligt listan här under. Använd en japansk handsåg och geringslåda. Det går åt ca 4,5 meter av listen 15x43 mm och ca 2,4 meter av listen 15x21 mm.

List 15x43 mm:
2 st à 280 mm (A)
2 st à 560 mm (B)
11 st à 280 mm (D)
List 15x21 mm:
4 st à 590 mm (C)

Ihopmontering och målning

För-borra för alla spik så att inte virket spricker. Det är då också mindre risk att spiken går snett. Limma och spika ihop delarna A och B så att B sitter jämnt fördelade på A. Limma och spika fast listerna C mot A. Låt limmet torka innan du går vidare.
 Limma och spika fast delarna D jämnt fördelade mot B. Limma och spika de undre C mot några D. Måla lådan med färg som tål att vara utomhus.