Hylla till miniväxter

Visst vill man fylla sina fönster med många gröna blad och blommor. För att få plats med så många som möjligt kan man bygga sig en liten hylla med två våningar. Denna hyllan är perfekt att driva upp plantor i.

Såga till materialet

Såga till alla delar till blomhyllan. Det går åt ca 11 meter hyvlad list 15x15mm. (10 lister à 1,2 m)
60 st. à 75mm (A), 8 st. à 475mm (B), 8 st. à 90mm (C), 4 st. à 410mm (D). Såga till 2 st skivor i 4 mm tjock björkplywood à 87x472mm (E).

Gör en mall

Av en träskiva, MDF eller plywood i storleken 200 x 650 mm, en list som också är 650 mm lång och 14 stycken träklossar som är 20 mm breda gör du en mall. Skruva fast listen i skivans övre kant. Lägg en sarg B mot listen. Lägg 13 st A spjälor med en kortsida mot B. Lägg en mallkloss ytterst i varje ände  och mellan varje list A. Fäst de yttre klossarna mot skivan. Se till att allt ligger vinkelrätt. Lägg en sarg B under alla spjälor A.

Spikar

Slå i en spik i sargerna B mitt för varje spjäla A. Nyp av spikarna så de sticker ut någon eller några mm.
Vrid de båda sargerna B så att spikarna vänds mot A. Sätt lim på alla A i båda ändar. Slå och tryck ihop med tvingar. Låt limmet torka. Lyft ur sidan ur mallen och gör tre stycken till på samma sätt. Gör nu fyra stycken korta gavelsidor. Gör varje gavelsida av 2 st sarg C, 2 st spjäla A, på samma sätt som långsidorna.

Benen

Borra hål för centrumtapparna i ändarna på sargerna C i gavelsidorna och i benen. Montera ihop gavelsidorna och benen med lim och centrumtappar. Sätt i press och låt limmet torka. Slå i spikar i nedre sargen B på de fyra långsidorna, nyp av så de sticker ut ca 5mm (skivorna E ska vila på dessa). Borra hål för centrumtapparna i ändarna på B i långsidorna och i benen. Montera med lim och centrumtappar. Sätt i press och låt limmet torka. Slipa och ytbehandla. Vi har strukit vår hylla med vit grundfärg, låtit den torka och sedan slipat för att få en lite sliten, gammaldags känsla. Därefter har vi lackerat med matt klarlack. Lägg i skivorna (E).