Flexibla blombord

Fyra små blombord i olika storlekar låter dig arrangera din egen blomstertrappa. Möblera om bland blommorna när du vill. Vi har byggt dem i planhyvlad list 21x43 mm. Alla borden byggs på samma sätt, för att göra det så enkelt som möjligt. Du hittar en utförlig arbetsbeskrivning i boken ”Snickra & Bygg” av Anna och Anders Jeppsson, som står för idé och bilder.

Olika storlekar

Här visar vi i vilka olika storlekar man kan bygga borden. Alla mått på listerna du skall kapa till hittar du i boken. Åtgången för de olika borden är följande:
Bord 1: 5,3 meter
Bord 2: 6,6 meter
Bord 3: 7 meter
Bord 4: 9,6 meter

Montering, bord 3

Limma och skruva med skruv 3,5 x 40 mm ihop A och B. Skruva genom A in i B. Förborra för två skruvar i var ände av C. Limma och skruva med skruv 4,2 x 55 mm ihop ramen av sargdelarna A/B och C. Förrborra i benen D. Limma och skruva fast benen på ramen A/B/C med en skruv 4,8 x 75 mm i varje ben. Förborra och förstärk benen med en skruv 3,5 x 40 mm i varje hörn snett inifrån genom A in i D. Se detaljritning. Limma och skruva med skruv 3,5x40 mm fast listerna E jämnt fördelade. En skruv i var ända av varje list. Måla bänkarna med färg som tål fukt.

Kombinera borden

Här kan du se olika sätt att kombinera blombänkarna. De är främst framtagna för att bilda ett hörn men tanken är att man ska kunna kombinera olika eller bara använda en eller två när man har ont om blommor.