Flugsmälla

Släng den gamla fula flugsmällan av plast och tillverka en snygg i trä och läder!

Såga rundstav

Såga av en rundstav till en längd på ca: 40cm. En lagom diameter på rundstaven är 12mm. Såga sedan ur en tredjedel av rundstaven i mitten på den ena änden. I den utsågade delen ska det passa att få in en dubbelvikt läderbit. Borra tre hål med en diameter på 2,5mm, två hål ska gå igenom den ursågade delen. Borra även tre hål på Skaftet. Avståndet mellan skafthålen bör vara ca: 10cm och upptill 5cm. Dessa avstånd är där som du ska linda läderremmen emellan senare. Hålet till upphägningsremmen i änden är borrat på tvären mot de övriga.

Limma och stansa

Limma samman två läderbitar. När limmet torkat skär/klipper du ut enligt mallen. Markera för hål och stansa ut dessa med en huggpipa med diameter 3mm. (Mallen har ett mått på 10x15 cm)

Fäst och knyt

Slipa med sandpapper i skåran du sågat i runstavens ände och sätt in läderbiten. Ta en tunn nål och stick igenom hålen du borrat för att få en markering på läderbiten. Ta ut den igen och gör hål med huggpipan. Sedan knyter du en knut på änden av en läderrem som är 2 mm tjock, trä in den i det översta hålet igenom läderbiten och igenom det andra hålet. Vira sedan hårt runtom staven till det tredje hålet 5 cm ner och fäst med en knut. Till denna delen behövs ca: 1 m läderband, till skaftet 1,8 m och 20 cm till upphängningsögla.

Handtag

Gör på samma sätt på handtaget, knyt en knut, vira och avsluta med en knut. Knyt fast den sista biten läderrem i hålet för upphängning.