Pappersgran

Vik papper och sätt samman till fina granar.

Biga, vik och klipp

Gör bigningar med 2 cm mellanrum på ett grönt A4-ark. Vik dragspelsvikning med hjälp av bigningarna. Surra ihop på mitten med metalltråd efter att du klippt av till längder om 10, 8,5, 7, 6,5, 4 cm.

Limma

Limma ihop sidorna på varje del men lämna ett litet hål öppet intill mitten där du senare ska kunna trä in en tråd.

Trä samman

Trä en tråd eller ett garn igenom den största och fortsätt att trä fast i storleksordning. Trä den ena änden genom ena sidans hål och den andra änden genom det andra.

Träkula

Trä sedan på en träkula på toppen av granen.