Servettringar och underlägg i Hoooked Jute

Av Jutegarnet Hoooked Jute kan du göra många olika saker. Du kan virka, knyta, väva och mycket mer. Garnet är delbart, så att du kan använda det i olika grovlekar. Här har vi använd gamla tiders knyttekniker, som ibland kallas för sjömansarbeten.

5 öglor

Underläggen är en så kallad valknop, på engelska heter den Turk´s Head. Du börjar med att lägga garnet som bilden visar. Försök att få de fem öglorna som bildas när du låter ändarna bilda den femte öglan, bli lika stora. Din garnbit behöver vara ca 2 meter.

Flera varv

Fortsätt nu att lägga garnet i flera varv, med utgångspunkt från första varvet.

Avslutningen

När du är nöjd med din storlek så är det dags att avsluta. Justera storleken på alla öglor så att de lägger sig jämnt från mitten. Det är lite pilligt och svårt att förklara, men utgå ifrån mitten och se till att alla trådar ligger längst med varandra och inte korsas. Med lite smältlim på undersidan fäster du trådändarna.

Servettringar

Dessa servettringar utgår från samma typ av knop, valknopen, eller ”Turk´s  Head”. Skillnaden är att man gör den runt en cylinderform. Det kan vara en flaskhals, rundstav eller dina fingrar. Vägledning i text och bild på hur du gör dessa hittar du här