Kottespindel

Ett litet spindelpyssel med kottar och piprensare passar bra till halloween.

Kotte och piprensare

Limma eller surra fast fyra långa piprensare runt kotten. Spara/klipp lika långa ben på var sida och böj till dem.

Ögon

Limma fast ögon framtill på kotten.


Trustpilot